Certifiering

700x300 mg 8599

Vår ambition är att i vårt dagliga arbete hushålla med resurserna och förebygga föroreningar. Där så är möjligt använder vi material och produkter som är återvinningsbara och vi uppfyller alla tillämpliga miljöförfattningar samt våra kunders och myndigheters olika krav.

Vi är sedan 2003 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och sedan 2009 miljöcertifierade enligt 14001:2004. Vi är därutöver certifierade enligt det europeiska tryckkärlsdirektivet 97/23/EC PED.

För att se recertifieringsbeslut för ISO 9001 och ISO 14001, klicka här. 

Våra certifikat i PDF

iso 9001 2008 bmg iso 14001 2004 bmg Directive 9723EC
ISO 9001 2008 ISO 14001 2004 Directive 9723 EC