Certifiering

700x300 mg 8599

Vår ambition är att i vårt dagliga arbete hushålla med resurserna och förebygga föroreningar. Där så är möjligt använder vi material och produkter som är återvinningsbara och vi uppfyller alla tillämpliga miljöförfattningar samt våra kunders och myndigheters olika krav.

Vi är sedan 2003 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och sedan 2009 miljöcertifierade enligt 14001. Vi är därutöver certifierade enligt det europeiska tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.

För att se recertifieringsbeslut för ISO 9001 14001|ISO 9001 14001, klicka här. 

Våra certifikat i PDF

ab g. fors verkstder iso 9001  14001 2021 statement 241234-001
ISO 9001 14001 Directive 2014/68/EU