Försäljningsvillkor

Betalningsvillkor

30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procent överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta.

Materialcertifikat EN 10204/3.1

Debiteras 100 kr per order. Begäran om intyg skall ske vid ordertecknandet.

Returer

Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse härom mellan säljaren och kunden. Varor som returneras till oss förutsätts vara i samma skick som då ni mottog dem från oss.

I de fall returer föranletts av fel som vi är ansvariga för krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag.

Returavdrag 20 procent. Produkter som är beroende av dokumenterat chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.

Priser

Priserna i katalogen anges brutto.

Angivna legeringstillägg är innevarande månads och justeras vid fakturering till leveransdagens gällande.

Vid tíllverkning av specialartiklar enl. kunds önskemål erläggs ställkostnad.