Kompetens

700X300 0518Under årens lopp har vi, genom att enträget hålla oss till vår nisch, skaffat oss ett gediget hantverkskunnande och en lång erfarenhet som är guld värd. Vår maskinpark består av ett 20-tal CNC-svarvar och till förfogande står en personalstyrka av ungefär samma numerär.

Varje medarbetare utför sina arbetsuppgifter efter bästa förmåga och vi tror oss kunna lova att våra gemensamma insatser kännetecknas av högt engagemang, leveranssäkerhet och hög servicenivå, vilket borgar för en långsiktig kundtrygghet.

700X300 0716