Kvalitets- och miljöpolicy

milj 3

AB G. Fors verkstäder tillverkar och säljer rostfria rördetaljer för bl.a. processindustrin i Sverige.
Varje medarbetare utför sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot kvalitets- och miljöförbättringar.

Vår verksamhet kännetecknas av stor flexibilitet och hög finish på produkterna.

Vi har väl utvalda leverantörer med kvalitetsprodukter.

Vi är problemlösare för våra kunder och upprätthålla hög sakkunskap för rätt val av metod och teknik.

Dessutom kännetecknas vi av högt engagemang, leveranssäkerhet och hög servicenivå för långsiktig kundtrygghet.

I det dagliga arbetet hushåller vi med resurser och förebygger föroreningar. Vi fastställer våra miljöaspekter som vi kan styra och betrakta ur ett livscykelperspektiv.

Vi strävar efter att alltid uppfylla tillämpliga miljöförfattningar samt intressenters ställda krav.

700x300 mg 8597