Kvalitets- och miljöpolicy

milj 3

Fors Verkstäder AB tillverkar och säljer rostfria rördetaljer till bland annat processindustrin i Sverige. Varje medarbetare skall utföra sina arbetsuppgifter med en strävan till ständiga förbättringar.

Vår verksamhet skall kännetecknas av stor flexibilitet och hög finish på produkterna.

Vi har väl utvalda leverantörer med kvalitetsprodukter.

Vi skall vara problemlösare för våra kunder och upprätthålla hög sakkunskap för rätt val av metod och teknik.

Dessutom skall vi kännetecknas av högt engagemang, leveranssäkerhet och hög servicenivå för långsiktig kundtrygghet.

Vi skall i det dagliga arbetet hushålla med resurser och förebygga föroreningar. Vi skall arbeta med material och produkter som är återvinningsbara där så är möjligt.

Vi skall uppfylla tillämpliga miljöförfattningar samt intressenters krav.

700x300 mg 8597