Revision ISO 9001, ISO 14001

Fors Verkstäder AB har i maj 2015 genomgått recertifiering av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 samt ISO 14001 utan avvikelser och är därmed forsatt godkända. I detta ingår kvalitet, miljö, ledning/organisation, arbetsmiljö samt brandskydd. Certifieringsorgan för kvalitets- och miljöledningsystemet är BMG TRADA Certifiering AB.

Recertifieringsbeslut finner ni under kvalitet och miljö/certifiering.