Recertifiering av ISO 9001, ISO 14001

Vi har genomfört recertifiering under augusti 2021 av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 samt ISO 14001 enligt den nya standarden och är fortsatt godkända. Certifieringsorgan för kvalitets- och miljöledningssystemet är BMG TRADA Certifiering AB. Nytt kombinerat certifikat som avser gällande period finns för nerladdning.

Klicka på certifikat till vänster för att ta del av det.